full screen background image
Ogloszenie
 
Regulamin ogłoszeń
 
Aby uporządkować funkcjonowanie ogłoszeń na naszej stronie, wprowadzamy następujące zasady:
1. Ogłoszenia są bezpłatne.
2. Widnieją na stronie jeden miesiąc od dnia publikacji.
3. Jeżeli ogłoszeniodawca chce przedłużyć swoje ogłoszenie, zobowiązany
jest zgłosić ten fakt przed upływem czasu edycji ogłoszenia.
4. Po upływie jednego miesiąca publikacji ogłoszenia, bez jego
przedłużenia, będzie ono automatycznie usuwane.
 
17.05.2017