Skocz do treści

Polonia Vorarlberg

Stowarzyszenie Polaków w Vorarlbergu

Verein der Polen in Vorarlberg

Walne Zgromadzenie

Tagi:
Walne Zgromadzenie

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie

Zgodnie z §9 p.1 i p.3 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Polaków w Vorarlbergu zwołuje Walne Zgromadzenie członków na niedzielę 15 marca 2020 r. o godz.12:00 w pierwszym terminie i w przypadku braku kworum o godz.12.30 w drugim terminie. Zgromadzenie o charakterze sprawozdawczym odbędzie się w HotelGasthof Löwen w Feldkirch/Nofels,  Kohlgasse 1, z następującym porządkiem obrad:

  • Otwarcie Walnego Zgromadzenia
  • Sprawozdanie Prezesa z działalności Stowarzyszenia
  • Sprawozdanie Skarbnika
  • Sprawozdanie Komisji Kontrolerów
  • Dyskusja nad programem i dalszą działalnością Stowarzyszenia
  • Wolne wnioski

Ewentualne wnioski dotyczące porządku obrad można składać na piśmie do prezesa Stowarzyszenia Stefana Prokopiaka, Langenfurch 21, 6800 Feldkirch, bądź mailem na adres proste@aon.at, najpóźniej 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Każdy członek Stowarzyszenia obecny na obradach Walnego Zgromadzenia otrzyma bon konsumpcyjny wartości €10,- . Bon jest ważny tylko na obradach Walnego Zgromadzenia.

Gorąco zapraszamy do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu!

Zarząd Stowarzyszenia